USLUGEUslužno sušenje drveta i toplotni tretman (sterilizacija)

TOPLOTNI TRETMAN DRVETA (STERILIZACIJA PALETA)

Toplotni tretman drveta namenjenog izradi različitih vrsta ambalaže (palete, gajbe, sanduci, utovarne table i td.)  je obaveza svih kompanija koje izvoze robu na teritoriju EU još od marta 2005. godine. Kako bismo odgovorili zahtevima tržišta kompanija Saga drvo već dugi niz godina pruža usluge termičkog tretmana (sterilizacije) drvene ambalaže za šta posedujemo odgovarajuće resenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Po završenom tretmanu drvena ambalaža se obeležava posebnim pečatom kojim se potvrđuje da je proces sterilizacije izvršen što dokazuje i izdata potvrda. Za sva dodatna pitanja Vam stojimo na raspolaganju [kontakt].

 Pallet

SUŠENJE REZANE GRAĐE

Kompanija Saga drvo d.o.o. vrši uslužno sušenje rezane građe hrasta, jasena i ostalih lišćarskih vrsta drveta prema zahtevima kupaca. Posedujemo osam novih komora za sušenje drveta ukupnog nominalnog kapaciteta 650m3. Vođenje procesa sušenja je automatizovano uz stalni nadzor i kontorolu dipl. inž. drvoprerade sa višegodišnjim iskustvom u ovoj oblasti.

Za informaciju o trenutnoj raspoloživosti slobodnih sušarskih kapaciteta molimo Vas da nam se obratite [kontakt].

PARKETARSKI RADOVI

Ugradnja parketnog poda najvišeg kvaliteta tehnički je komplikovan i dugotrajan proces. Od izbora i kvaliteta podloge na koju se postavlja parket ili brodski pod zavisi kvalitet i dugotrajnost površinskog dela poda.

Podloga na koju se postavlja parket ili brodski pod mora biti čvrsta, ravna, suva i čista. Neispunjavanje ovih kriterijuma može da dovede do nepopravljivih posledica.

Upravo iz navedenih razloga stručni tim SAGA DRVO  d.o.o. pre svega vodi računa
o pravilnom izboru podloge, odabiru i izradi poda od drveta.

 

OPŠTA ŠEMA PARKETARSKIH RADOVA

I  PRIPREMA PROSTORIJE

U prostorijama u kojima se postavlja parket ili brodski pod moraju biti završeni svi građevinski, zanatski i montažni radovi. Mora biti omogućeno grejanje i provetravanje. Najpovoljniji uslovi za postavljanje parketa su da u prostoriji u kojoj se radi temperatura bude 20˚C, a vlažnost vazduha 45-65%.

II  PRIPREMA PODLOGE

 
 NISU DOZVOLJENI KOD PODLOGE:

III  MONTAŽA PARKETA ILI BRODSKOG PODA
1. Kontrola vlažnosti parketa koja mora biti ujednačena i iznosi 10 % (+/- 3 %)
2. Kontrola vlažnosti podloge
3. Donošenje parketa u prostoriju, otpakivanje i ostavljanje 2 - 3 dana
4. Čišćenje podloge i izvlačenje prajmera
5. Postavljanje - lepljenje parketa
6. Hoblovanje parketa nakon 6-7 dana posle postavljanja uz provetravanje (promaja)
7. Poliranje parketa sa polir mašinama i mrežicama
8. Lakiranje parketa u dva sloja sa međupoliranjem
9. Nameštanje stolarije (suva montaža, ako nije odrađeno drugačije)
10. Završno krečenje ili eventualne popravke moleraja
11. Postavljanje lajsne ili sokle, poliranje i završno lakiranje

 ********************************************************

Primer postavljanja brodskog poda *VIDEO materijal

********************************************************

 

 

PRIMERI POSTAVKE PODOVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postavljanje parketa
Postavljanje parketa
Postavljanje parketa, hrastov parket
Postavljanje parketa